EFT TERAPIE

cesta k emoční svobodě

Metoda EFT neboli Emotional freedom technique je terapie emoční svobody.

Cílem je odstranit nahromaděné negativní emoce, které mnozí z nás uchovávají přímo v sobě, ve svých myslích a nejen tam. Tyto negativní emoce, zážitky, traumata a nepříjemné chvíle, které jsme během života prožili a neřešili je, mohou přerůst ve fyzické až chronické bolesti, nebo psychické problémy, které nás pak v našem životě zatěžují. Kouzlo této metody tkví v dobře vedené terapii. Nejprve musíme najít příčinu problému, kterou na prvním sezení někdy není lehké odhalit a rozklíčovat. Už po prvním sezení přijde velká úleva.

 

Nejprve si s klientkou trochu povídám a ptám se, s čím za mnou přicházía, co ji tíží a potřebuje řešit. Potom přistoupíme k samotné technice EFT, která umí tíživé emoce odbourat. Jedná se o jednoduchou metodu kombinující rozhovor s jemným poklepem určitých akupresurních bodů na rukách a hlavě. “Poklepáváme” dokud nepřijde úleva.

 

Některé bloky se dají odstranit během první terapie. První terapie potřebuje většinou víc času, tak hodinu a půl. Jde ale opravdu o to, jak hluboko v sobě člověk negativní emoce nosí, jak dlouho je v sobě má, a samozřejmě jak je otevřený a připravený se jich zbavit. Někdo to při první terapii dokáže, u někoho to trvá déle.

 

Díky EFT terapii se můžete svých problémů zbavit napořád. Ale je dobré počítat s tím, že někdy je opravdu potřeba více sezení.Také velmi záleží zda je klientka otevřená a zda je problém rychle rozklíčovaný a nejedná se o vážnější a hluboce zakořeněnou emoci, která potřebuje více času a klidu. 

EFT je určitě vhodná i pro děti i dospělé. Já pracuji pouze s dospělými. 

 

Strach, úzkosti a nahromaděné negativní emoce jsou nejčastější problémy, které s ženami řeším.

 

EFT se řadí mezi uznávané techniky, spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. Autorem metody je američan Gary Craig. Počátky nové metody provází příhoda, která se stala evergreenem všech seminářů a školení EFT. Před více než 40 lety prováděl dr.Callahan více jak rok terapie s pacientkou, která trpěla celoživotní fobii z vody. Běžné postupy však byly stále bez hmatatelných výsledků. Víceméně náhodně u ní ale zjistil, že v průběhu terapie a současnému poklepávání na specifický bod na jejím těle došlo u této pacientky k okamžitému vyléčení její fobie. Od počáteční nedůvěry, ale postupném prozkoumání tohoto postupu vytvořil metodu TFT – Thought Field Techniques (Technika myšlenkových polí). Gary Craig TFT dr. Callahana převzal, zjednodušil a uvedl tak v život EFT – Emotional Freedom Techiques (Technika emoční svobody), která pomáhá již mnoho let zbavovat se většiny emočních blokád, které mohou způsobovat řadu fyzických, psychických problémů a potíží.

Ukazatelem tvé cesty je tvá spokojenost.

Cítíš, že by EFT mohlo být pro tebe?
Ráda tě provedu na cestě k sobě domů.
Děkuji za tvoji důvěru.
peta_logo_pink